Zonder vrijwilligers geen club!

Afgelopen weekend zijn er door vrijwilligers weer veel werkzaamheden verricht op en rondom de velden van onze club, zodat het nieuwe seizoen weer kan beginnen. Een ieder bedankt voor de hulp, zonder vrijwilligers geen club!