Om bij V.V. Wolfersveen te gaan voetballen hebben wij hier een aantal gegevens die van belang kunnen zijn. Het aanmelden kan via het aanmeldformulier. Deze graag zo volledig mogelijk invullen, vervolgens inleveren bij een bestuurslid. Voor vragen kunt u terecht bij Benjamin Wentink, bij voorkeur via een e-mail: secretariaat@vvwolfersveen.nl  Voor informatie over de jeugd kunt u contact opnemen met Chris Schenzel, telefoon 06-10717528.

Kosten voor een seizoen voetbal zijn

Pupillen €110,-
Junioren €120,-
Senioren €195,-
Overige / 45+ €100,-

Afmelden of wijzigingen van het lidmaatschap kan door het afmeldingsformulier in te vullen en deze te versturen naar: Benjamin Wentink, secretariaat@vvwolfersveen.nl

Bij afmelding/wijzinging na 1 September dient men de halve contributie te betalen voor het lidsoort, zoals u nu in het systeem staat.
Bij afmelding/wijziging na 1 Februari dient u de gehele contributie te betalen.

Het rekeningnummer van v.v. Wolfersveen is NL55RABO374738971