DANK

Namens het bestuur van V.V. Wolfersveen danken wij alle vrijwilligers die hebben geholpen tijdens de bloemenactie in 2019. Ook danken wij alle mensen die een bloemetje (of meerdere) hebben gekocht om onze club te steunen.